אין בשנת תשע"ט

מידע כללי

למי? כיתות ז'-י'
משך הקורס: ארבעה מפגשים
מתי? 15/7-18/7 ג'-ו' אב
איפה? חורשה בגבעה הצהובה, ובין אלון שבות לגבעת החיש
שעות: 9:30-14:00
עלות: 600 ₪ למשתתף

תאריך סגירת הרשמה: 24/6 יא' תמוז.

השרדות 600.00₪ הרשמה נסגרה!

על הקורס-

בקורס נלמד דרכים שונות להתמודדות בשטח בכל מצב:

הבערת אש ללא גפרורים במגוון אמצעים.

בישולי שטח.

השגת מים ומזון בשטח.

כלים להגנה עצמית.

הסוואה והתגנבות.

עקרונות ראיית לילה.

מלכודות.

 הערות:


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים