אקדמיה לנוער – תקנון רישום וביטולים

  • פתיחת הקורסים מותנית במינימום משתתפים משלמים לכל קורס. מס' המשתתפים בכל קורס מוגבל והרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה. 
  • התשלום עבור הפעילויות שעלותן מעל 400 ₪ ייגבה בשני תשלומים. במידה ומעוניינים בתשלום אחד/שלושה יש לציין זאת במהלך הרישום.
  • ייתכנו שינויים בתכניות הקורסים.
  • לאחר תאריך סגירת ההרשמה בכל קורס, לא יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר כספי.
  • הגעה ואיסוף לכל הקורסים באופן עצמאי.
  • למשתתף שפרש באמצע קורס יינתן החזר רק באישור ועדת חריגים.
  • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא בני נוער בשל התנהגויות חריגות שיתגלו במהלך הקורס.

לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים