הקתדרה של גוש עציון – תשע"ט

קורס חדש! רמברנדט והיהודים

סילבוסים לקורסים בקתדרה:

סילבוס תוכנית מעיינות

סילבוס הקורס "פרשיות נעלמות בתולדות עם ישראל" עם אוריאל פיינרמן

לרשימת הנחות לחצו כאן

לחוברת ומידע קתדרה לחצו כאן

טופס הרשמה ידנית לקתדרה טופס הרשמה תשע"ט מעודכן עם סיורים לחצו כאן

לחץ ל- תקנון הקתדרה

 דמי הרשמה וטיפול : 50 ₪ יגבו מכל נרשם ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה 

דמי רישום 50 ש"ח – לחץ כאן

תכנית מנויים משותפים

מספר סוג מינוי שם המנוי מחיר
1 קתדרה יום ד' ללא סיורים + סטודיו M (כסף כולל אירובי מים) 12*299 ש"ח
2 קתדרה יום ד' ללא סיורים +ברכה +חדר כושר 12*299 ש"ח
3 קתדרה יום ד' ללא סיורים + קהילה תומכת 12-229 ש"ח
4 קתדרה יום ד' + מרכז יפית 300 ש"ח הנחה בקתדרה יום ד'

הרשמה – תכנית מעיינות

כל הקורסים השנתיים יפתחו מיד לאחר סוכות.

להרשמה לחצו על שם הקורס/ תוכנית  המבוקש/ת

קורס מס' שם הקורס תאריכים* שעות מחיר
תכנית מעיינות מלאה יום ד' ללא תכנית סיורים 1800 ש"ח
תכנית מעיינות מלאה יום ד' לבן זוג 900 ש"ח
תכנית מלאה יום ד' סמסטר א' בלבד 1000 ש"ח
תכנית מלאה יום ד' סמסטר ב' בלבד 1000 ש"ח
1 תקוע – כמים הפנים לפנים, מ' פיטרקובסקי  שנתי – יום א' בערב 20:00-21:30 900 ש"ח לרישום להנחת קורס שני לחץ כאן
2 מתנ"ס -כמים הפנים לפנים, מ' פיטרובסקי   שנתי – יום ב' בבוקר 10:15-11:30 900 ש"ח לרישום להנחת קורס שני לחץ כאן
3 תהילים ושירים, מ' מינצר שנתי – יום ב' בבוקר 11:45-13:00 900 ש"ח לרישום להנחת קורס שני לחץ כאן
4 פרשיות נעלמות, א' פיינרמן -מחיר רגיל 8.10.18-7.1.19 | 13 מפגשים

יום ב' בערב

19:30-21:00 500 ש"ח 
4. פרשיות נעלמות א' פיינרמן –

לחברי קתדרה יום ד' ובית מדרש

8.10.18-7.1.19 | 13 מפגשים

יום ב' בערב

 19:30-21:00  250 ש"ח 
5 ציונות, ש' בן צבי – english שנתי – יום ג' בוקר 8:30-10:00 900 ש"ח לרישום להנחת קורס שני לחץ כאן
6 פרשת שבוע – english שנתי – יום ג' בוקר 10:00-11:30 900 ש"ח לרישום להנחת קורס שני לחץ כאן
7 אינדנס ט' בנק  שנתי – יום ג' בבוקר  11:40-12:30 120 ש"ח
אינדנס ט' בנק 10:15 – 

לחברי קתדרה יום ד' ובית מדרש

שנתי – יום ג' בבוקר 10:15-11:05 60 ש"ח
אינדנס ט' בנק לחברי קתדרה 11:40 שנתי – יום ג' בבוקר 11:40-12:30 60 ש"ח
8 לימודי שואה, מרצי יד ושם – מחיר רגיל 13.11.18-12.2.19|  ה' כסליו -ז' אדר א'

יום ג' בערב

17:00-20:00 600 ש"ח
8 לימודי שואה, מרצי יד ושם –

לחברי קתדרה יום ד' ובית מדרש

13.11.18-12.2.19|  ה' כסליו -ז' אדר א'

יום ג' בערב

 17:00-20:00  250 ש"ח
9 תנ"ך, ש' טרגין – english שנתי – יום ד' בוקר 8:30-10:00 900 ש"ח
10 תהילים, בני גזונהייט שנתי – יום ד' בבוקר 8:00-8:50 600 ש"ח
11 מה אומר החוקר? חוקרים שונים 3.10.18-20.2.19 | כ"ד תשרי – ט"ו אדר א'

יום ד' בבוקר

9:00-10:30 850 ש"ח
12 ישראל היום: ביטחון, חברה וצדק, מרצים שונים 3.10.18-28.2.19 | כ"ב חשוון- כ' כסליו

יום ד' בבוקר

11:00-12:30 399 ש"ח
13 זמן תרבות: מוזיקה, אומנות ויצירה, מרצים שונים 27.2.19-1.5.19 | כ"ב אדר – כ"ו ניסן

יום ד' בבוקר

9:00-10:30 399 ש"ח
14 היסטוריה עכשיו, מרצים שונים 12.12.18-1.5.19 | ד' טבת – כ"ו ניסן

יום ד' בוקר

11:00-12:30 900 ש"ח
15 דמויות מופת, מרצים שונים 15.5.19-26.6.19 | י' אייר – כ"ג סיוון

יום ד' בוקר

9:00-10:30 400 ש"ח
16 סובב עולם, מרצים שונים 1.5.19-26.6.19 | כ"ו ניסן- כ"ג סיוון

יום ד' בוקר

11:00-12:30 300 ש"ח

* בימי סיור ובימי זיכרון לא יתקיימו קורסים. פירוט תאריכי הסיורים בהמשך העמוד

 

 הרשמה – תוכנית גוונים

להרשמה לחצו על שם הקורס המבוקש

קורס מס' שם הקורס תאריכים* שעות מס' מפגשים מחיר
תכנית גוונים ללא סיורים 1800 ש"ח
תכנית גוונים ללא פלדנקרייז 1200 ש"ח
17 פלדנקרייז בקתדרה שנתי שנתי  ד' 9:00-9:45 שנתי (כולל יולי) 1800 ש"ח
18 מדרש והיסטוריה שנתי שנתי ד' 10:15-11:00  32 600 ש"ח

סמסטר 300 ש"ח

19 פרשנות ולמדנות  שנתי ד' 11:00-12:30  32 900 ש"ח
 20 שחייה במים לנשים ד' 12:30-14:00 700 ש"ח

* בימי סיור ובימי זיכרון לא יתקיימו קורסים. פירוט תאריכי הסיורים בהמשך העמוד

סיורים בקתדרה ימי ד' קורס מס' 21

תאריך מס. שם הסיור מחיר
24.10.18 1 אל לכיש נחישה 150
24.10.18 2 הדרום אדום או שחור 150
13.2.19 3 בריטים בירושלים – הסיור מלא, נסגרה ההרשמה 150
3.4.19-31.3 4 נופשון – פרסום יצא בנפרד
5.6.19 5 הרובע היהודי בשנת תש"ח  150

 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים