מרכז קהילתי איזורי גוש עציון 02-9937999

שם תפקיד מייל שלוחה נייד
הנהלה
בנימין לוי מנכ"ל benilevi@matnasim.org.il    
אורטל פדה מנהלנית ortal@matnasetzion.com 107 052-8109455
מזכירות
 גילה עזמה מזכירה gila@matnasetzion.com 100  054-9323094
עליזה גרינברג מזכירת מנכ"ל wbmkatedra@matnasetzion.com 101  052-597-5935
ישראל שוק אולם, הגברה ותאורה shokisrael@gmail.com 054-7745879
כספים
ישראל שוובר מנהל כ"א וכספים israel@matnasetzion.com 114  054-7270343
אסנת סלושץ חשבת שכר osnat@matnasetzion.com 054-849-5672
גיל הרך
רינסקי תמי רכזת צהרונים tami@matnasetzion.com 050-930-9946
קינן רחל רכזת כ"א גיל הרך rachelk058@gmail.com 050-444-5073
ספורט וחוגים
שלמה חלבה מנהל אגף ספורט וחוגים shlomo@matnasetzion.com 120 0526071216
דורין עוז מנהל מרכז הספורט dorin@matnasetzion.com 121 054-4864052
מוריה מזכירת בריכה pool@matnasetzion.com 122 02-9937993
רבקה יורב רפאל מנהלת שלוחת מזרח הגוש
תרבות, פרסום ושיווק
משכית נעמן מנהלת אגף שיווק ופירסום maskit.matnas@gmail.com  119 052-7906852
יוחאי אפללו מנהל אגף תרבות yochai823@gmail.com‬ 108 0545247997
תפארת דהאן רכזת מוזיקה tiferet@matnasetzion.com 053-5220133
נוער
שי ששון מנהל אגף נוער וצעירים noar@matnasetzion.com 115 052-8870700
לוי איתי רכז צעירים itay@matnasetzion.com 052-5456011
חנה נבון רכזת מנהיגות ופרויקטים
manigut.noargush@gmail.com
 105 054-7550212
אמציה הילר מנהל היחידה לקידום נוער kidum@matnasetzion.com 116 055-8825509
בהרב אוריה רכזת טיפול oriya@matnasetzion.com 050-745-2894
  צורית ארבל מנהלת תכנית הילה  054-755-0212
תיירות
ברוס משה מנהל אגף תיירות ומורשת mosheb@gush-etzion.org.il 054-536-4737
מבוגרים
עידית גמליאל רכזת קתדרה ויזמות 50+ katedra@matnasetzion.com 106 054-2853220
נעמן רות יו"ר יזמות 50+ naamanruth@walla.com 054-6700681
ולטמן משה רכז 50+ וקהילה תומכת moshwel@gmail.com 050-220-8809
עליזה גרינברג רכזת תוכנית בית המדרש wbmkatedra@matnasetzion.com 101 052-597-5935
התנדבות
נאוה חפץ מנהלת מחלקת התנדבות nava@matnasetzion.com 103 052-5911216
הגיל השלישי
דליה אורלב מנהלת מועדון ותיקים daliaorlev@gmail.com 050-7449867

 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים