בתאריכים אלה לא יתקיימו חוגים:

ראש השנה + צום גדליה רביעי – ראשון כ"ט באלול התשע"ח – ד' בתשרי התשע"ט, 9-12.9.18

יום כיפור שלישי – רביעי ט'-י' תשרי, 18-19.9.18

סוכות ראשון – שלישי י"ד בתשרי -כ"ג בתשרי , 23.9.18-2.10.18
חנוכה שני- שני כ"ה בכסלו – ב' בטבת , 3-10.12.18
עשרה בטבת שלישי י' בטבת , 18.12.18 (רק חוגי השחיה מתקיימים)
תענית אסתר + פורים רביעי– שישי י"ג- ט"ו באדר ב', 20-22.3.19

יום בחירות שלישי ד' בניסן , 9.4.19
פסח חמישי– שבת, ו' בניסן –כ"ב בניסן ,11-27.4.18
יום הזיכרון רביעי ג' באייר , 8.5.19
יום העצמאות חמישי ד' באייר, 9.5.19
ל"ג בעומר חמישי י"ח באייר 23.5.19
יום ירושלים ראשון כ"ח באייר, 2.6.19
חג השבועות ראשון – שני ו'-ז' בסיוון, 8-10.6.19


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים