יום ספורט ובריאות לנשים ולנערות תש"ף

לזכרה של הלל אריאל הי"ד

סוג כרטיס מחיר
השתתפות ליום בהרשמה מוקדמת 50 ש"ח
משפחות שכולות 20 ש"ח

לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים