לו"ז הסעות לקייטנת פסח בבתי הספר תשע"ט

הסעות – קייטנות פסח תשע"ט
שעת איסוף ממקום למקום
07:15 נוקדים+כפר אלדד+שדה בר+תקועב'+תקוע לנווה דניאל+גבעה צהובה +תתמ"ד
07:20 פני קדם +איבי הנחל לנווה דניאל+ גבעה צהובה+תתמ"ד
07:30 כרמי צור לגבעה הצהובה +תתמ"ד
07:30 כרמי צור לאורות עציון נווה דניאל
07:20 בת עין+כפר עציון  +ראש צורים+אלון שבות לאורות עציון נווה דניאל
07:40 בת עין + כפר עציון לגבעה הצהובה
07:25  אלון שבות לאורות עציון נווה דניאל
07:25 דניאל+אלעזר + אלון שבות לראשית
07:45 נוה דניאל לאורות עציון נווה דניאל
07:30 נווה דניאל לשירת חנן
07:45 אלעזר לאורות עציון נווה דניאל
07:30 אלעזר+מגדל עוז לשירת חנן
07:45 ראש צורים לגבעה הצהובה
07:45 אלון שבות לשירת חנן
07:25 אלעזר+אלון שבות +כפר עציון לתתמ"ד
07:25 גבעות לתתמ"ד +ראשית
07:35 שדה בועז – לראשית
07:30 הר גילה- גבעה צהובה
07:20 חוות קשואלה אורות עציון
07:40 שדה בר לביס קדם נוקדים+ גנים
07:50 כפר אלדד לביס קדם נוקדים
07:50 תקוע ב' לאח"י תקוע

 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים