הסיורים הבאים בקתדרה:

 סיור בעברית:

5.6.2019

שימו לב לשינוי:

פרטי הסיור: הרובע היהודי בתשח שמואל בהט

סיור באנגלית:

5.6.2019

Canaanites in the Land 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים