קייטנות פאן גוש וספורט אקסטרים – קיץ 2019

ימים א' – ה'   1-18.7

כל קבוצה שמחירה מעל 300 ש"ח, ייגבה בשני תשלומים (יולי ואוגוסט). אם ברצונך לשנות לתשלום אחד, ניתן לעשות זאת בהתקשרות עם מזכירות המתנ"ס לאחר הרישום.

שימו לב! התאריכים המופיעים בתוך קישור הרישום כתקופת פעילות מתייחסים אך ורק לתקופת החיוב. הפעילות תתקיים לפי התאריכים המופיעים בפלייר למעלה.

שימו לב: לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס

לרישום לקייטנת פאן גוש במתנ"ס בגבעה הצהובה:

קבוצה בהרשמה עד 10.6 בהרשמה מ-11.6 
 פאן גוש כיתה ד'  בגבעה הצהובה  950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
  פאן גוש כיתה ה' בגבעה הצהובה 950 ש"ח  1190 ש"ח
רישום להסעה פאן גוש בגבעה הצהובה 100.00 ₪ 100.00 ₪

לרישום לקייטנת ספורט אקסטרים בגבעה הצהובה

קבוצה בהרשמה עד 10.6 בהרשמה מ-11.6 עד 25.6
 ספורט אקסטרים כיתה ד' בנים בגבעה הצהובה  950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
  ספורט אקסטרים כיתה ד' בנות בגבעה הצהובה 950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
ספורט אקסטרים כיתה ה' בנים בגבעה הצהובה 950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
  ספורט אקסטרים כיתה ה' בנות בגבעה הצהובה 950 ש"ח  1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
רישום להסעה ספורט אקסטרים בגבעה הצהובה 100.00 ₪ 100.00 ₪

לרישום לקייטנת פאן גוש בתקוע:

קבוצה בהרשמה עד 10.6 בהרשמה מ-11.6 עד 25.6
 פאן גוש כיתה ד' בתקוע  950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
  פאן גוש כיתה ה' בתקוע 950 ש"ח  1190 ש"ח
רישום להסעה פאן גוש בתקוע 100.00 ₪ 100.00 ₪

לרישום לקייטנת ספורט אקסטרים בתקוע:

קבוצה בהרשמה עד 10.6 בהרשמה מ-11.6 עד 25.6
ספורט אקסטרים כיתה ד' בנים בתקוע  950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
  ספורט אקסטרים כיתה ד' בנות בתקוע 950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
ספורט אקסטרים כיתה ה' בנים בתקוע 950 ש"ח 1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
  ספורט אקסטרים כיתה ה' בנות בתקוע 950 ש"ח  1190 ש"ח לצפיה בלו"ז
רישום להסעה ספורט אקסטרים בתקוע 100.00 ₪ 100.00 ₪

רכזים: עדין נוטקיס – 052-8639100

 אלדד ברק 052-4485685


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים