בתי ספר כיתות  הרשמה
שירת חנן – גבעה צהובה

רכזת- דורית גוטליב-

052-3115096

חט"צ*כיתה א'-1
חט"צ*כיתה א'-2
חט"צ*כיתה א'-3
חט"צ*כיתה א'-4
חט"צ*כיתה א'-5
חט"צ*כיתה א'-6
חט"צ*כיתה א'-7
חט"צ*כיתה א'-8
חט"צ*כיתה ב'-1
חט"צ*כיתה ב'-2
חט"צ*כיתה ב'-3
חט"צ*כיתה ב'-4
חט"צ*כיתה ב'-5
חט"צ*כיתה ב'-6
חט"צ*כיתה ב'-7
חט"צ*כיתה ג'-1
חט"צ*כיתה ג'-2
חט"צ*כיתה ג'-3
חט"צ*כיתה ג'-4
חט"צ*כיתה ג'-5
חט"צ*כיתה ג'-6
חט"צ*כיתה ג'-7

ההרשמה נסגרה – ניתן לפנות לתרצה במייל:

           dorin@matnasetzion.com

או"צ בנים

רכזת- נעמי חג'בי-

054-2276536

אורות עציון בנים א 1
אורות עציון בנים א 2
אורות עציון בנים א 3
אורות עציון בנים ב 1
אורות עציון בנים ב 2
אורות עציון בנים ב 3
אורות עציון בנים ב 4
אורות עציון בנים ג 1
אורות עציון בנים ג 2
אורות עציון בנים ג 3

ההרשמה נסגרה – ניתן לפנות לתרצה במייל:

           dorin@matnasetzion.com

או"צ בנות

רכזת – שירן רוט

050-7692908

אורות עציון בנות א 1
אורות עציון בנות א 2
אורות עציון בנות א 3
אורות עציון בנות ב 1
אורות עציון בנות ב 2
אורות עציון בנות ב 3
אורות עציון בנות ג 1
אורות עציון בנות ג 2
אורות עציון בנות ג 3
אורות עציון בנות ג 4

ההרשמה נסגרה – ניתן לפנות לתרצה במייל:

           dorin@matnasetzion.com

אחי תקוע

רכז- שלמה ספיבק

052-2535423

אחי תקוע*א' -1
אחי תקוע*א' -2
אחי תקוע*א' -3
אחי תקוע*א' -4
אחי תקוע*א' -5[חנ"מ]
אחי תקוע*ב' -1
אחי תקוע*ב' -2
אחי תקוע*ב' -3
אחי תקוע*ב' -4
אחי תקוע*ב' -5[חנ"מ]
אחי תקוע*ג' -1
אחי תקוע*ג' -2
אחי תקוע*ג' -3
אחי תקוע*ג' -4
אחי תקוע*ג' -5[חנ"מ]
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
קדם

רכזת – לאה סמסון

050-7582464

קדם*א'-1*גלבוע
קדם*א'-2*אריאל
קדם*ב'-1* ירדן
קדם*ב'-2* כרמל
קדם*ג'-2* תבור
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
ת"ת בת עין

רכזת – פנינה גרוס

052-7692908

ת"ת בת עין*א'-1 בנים
ת"ת בת עין*א'-2 בנות
ת"ת בת עין*ב'-1 בנים
ת"ת בת עין*ב'-2 בנות
ת"ת בת עין*ג'-1 בנים
ת"ת בת עין*ג'-2 בנות
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
לחצו כאן
ראשית

רכזת – קמי ויצמן

052-8217920

ללו"ז כיתה א לחצו כאן

ללו"ז כיתה ב לחצו כאן

ללו"ז כיתה ג לחצו כאן

ראשית*א' * נעמה
ראשית*א' * רעות
ראשית*ב' * נחמיה
ראשית*ב' * תהילה
ראשית*ג' * בצי
ראשית*ג' * גלית
ראשית*ג' * נעמה
ראשית*ג' * שירה

ההרשמה נסגרה – ניתן לפנות לתרצה במייל:

           dorin@matnasetzion.com


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים