לבירורים בנושאי קבוצות נא לפנות לאסיף טורפז – 055-228-6214

קורס קונדיטוריה סילבוס קונדיטוריה |  אלה אביוף -050-9017650
קורס קונדיטוריה – שבוע ראשון לחץ כאן
קורס קונדיטוריה – שבוע שני  לחץ כאן
קורס קונדיטוריה – שבוע שלישי לחץ כאן
קורס הישרדות סילבוס קורס הישרדות |  ינון חנונה – 052-8705731
קורס הישרדות – שבוע ראשון לחץ כאן
קורס הישרדות – שבוע שני לחצו כאן
קורס הישרדות – שבוע שלישי לחץ כאן
קורס נגרות אלישיב עציון- 052-8321402
קורס נגרות –  שבוע ראשון לחצו כאן
קורס נגרות – שבוע שני  לחצו כאן
קורס נגרות – שבוע שלישי לחצו כאן
קורס תסרוקות  סילבוס קורס תסרוקות | יסכה חסון – 050-7257877
קורס תסרוקות – שבוע ראשון לחצו כאן
קורס תסרוקות – שבוע שני  לחצו כאן
קורס תסרוקות – שבוע שלישי לחצו כאן
קורס תפירה סילבוס קורס תפירה | קרן אורבך – 054-6718934
קורס תפירה – שבוע ראשון לחצו כאן
קורס תפירה – שבוע שני  לחצו כאן
קורס תפירה – שבוע שלישי לחצו כאן
הסעות
לשבוע הראשון  לחצו כאן
לשבוע השני לחצו כאן
לשבוע השלישי לחצו כאן

לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים