קייטנת פסח בבתי הספר בגוש עציון

אורות עציון בנים אורות עציון בנים א 1  100 ש"ח
אורות עציון בנים א 2  100 ש"ח
אורות עציון בנים א 3   100 ש"ח
אורות עציון בנים ב 1   100 ש"ח
אורות עציון בנים ב 2  100 ש"ח
אורות עציון בנים ב 3  100 ש"ח
אורות עציון בנים ג 1  100 ש"ח
אורות עציון בנים ג 2  100 ש"ח
אורות עציון בנים ג 3  100 ש"ח
אורות עציון בנות אורות עציון בנות א 1   100 ש"ח
 אורות עציון בנות א 2  100 ש"ח
אורות עציון בנות א 3  100 ש"ח
אורות עציון בנות ב 1  100 ש"ח
אורות עציון בנות ב 2  100 ש"ח
אורות עציון בנות ב 3  100 ש"ח
אורות עציון בנות ג 1  100 ש"ח
אורות עציון בנות ג 2  100 ש"ח
אורות עציון בנות ג 3  100 ש"ח
אח"י תקוע אחי תקוע*א' -1   100 ש"ח
אחי תקוע*א' -2  100 ש"ח
אחי תקוע*א' -3  100 ש"ח
אחי תקוע*א' -4  100 ש"ח
אחי תקוע*א' -5[חנ"מ]  100 ש"ח
אחי תקוע*ב' -1  100 ש"ח
אחי תקוע*ב' -2  100 ש"ח
אחי תקוע*ב' -3  100 ש"ח
אחי תקוע*ב' -4  100 ש"ח
אחי תקוע*ב' -5[חנ"מ]  100 ש"ח
אחי תקוע*ג' -1  100 ש"ח
אחי תקוע*ג' -2  100 ש"ח
אחי תקוע*ג' -3  100 ש"ח
אחי תקוע*ג' 4  100 ש"ח
אחי תקוע*ג' -5[חנ"מ]  100 ש"ח
בת עין בת עין*כיתה א' בנות   100 ש"ח
בת עין*כיתה א'*בנים  100 ש"ח
בת עין*כיתה ב' בנות  100 ש"ח
בת עין*כיתה ב'*בנים  100 ש"ח
בת עין*כיתה ג' בנות  100 ש"ח
בת עין*כיתה ג'*בנים  100 ש"ח

 

ראשית ראשית*א'-נעמה   100 ש"ח
ראשית*א'-תהילה  100 ש"ח
ראשית*ב'-נעמה  100 ש"ח
ראשית*ב'-רעות  100 ש"ח
ראשית*ג-אודליה  100 ש"ח
ראשית*ג'-נחמה  100 ש"ח
שירת חנן שירת חנן*כיתה א'-1   100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-2  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-3  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-4  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-5  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-6  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-7  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה א'-8  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-1  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-2  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-3  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-4  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-5  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-6  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ב'-7  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-1  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-2  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-3  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-4  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-5  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-6  100 ש"ח
שירת חנן*כיתה ג'-7  100 ש"ח
קדם קדם*א'-1   100 ש"ח
קדם*א'-2  100 ש"ח
קדם*ב'-1  100 ש"ח
קדם*ב'-2  100 ש"ח
קדם ג'-1  100 ש"ח
קדם*ג'-2  100 ש"ח

לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים