רואים כחול לבן

הקרנת סרטים ישראליים

 סרט  תאריך  מחיר  מיקום
מנוי לכל 8 הסרטים  8 תאריכים רשומים מטה  100 ש"ח  עפ"י הרשימה למטה
מכתוב – רכישת כרטיסים במקום  29.11.2018 20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
באבא ג'ון 13.12.2018 20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
מוטלים בספק  3.1.2019  20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
 לא תרקוד 24.1.2019 כפר הסטודנטים פני קדם
 חגיגה בסנוקר  14.2.2019  20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
 לעבור את הקיר 14.3.2019  20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
 ישמח חתני 4.4.2019  20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
הבלתי רשמיים 11.4.2019  20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון

 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים