רואים כחול לבן

הקרנת סרטים ישראליים

 סרט  תאריך  מחיר  מיקום
מנוי לכל 8 הסרטים  8 תאריכים רשומים מטה  100 ש"ח  עפ"י הרשימה למטה
מכתוב – רכישת כרטיסים במקום  29.11.2018 20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
באבא ג'ון 13.12.2018 20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
מוטלים בספק  3.1.2019  20 ש"ח  אודיטוריום מתנ"ס גוש עציון
 לא תרקוד 24.1.2019 כפר הסטודנטים פני קדם

 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים