הסעות בי"ס של החופש הגדול תשע"ח שעת פיזור לכולם בשעה 13:15-13:00  
שעת איסוף ממקום למקום כל התחנות ב7.40

תחנות איסוף אפרת

07:40 אלעזר – גבעת האבות+תחנות גבעה צהובה מתנ"ס דגן
07:40 אלעזר – גבעת האבות+תחנות לאורות עציון נווה דניאל תמר
07:40 נווה דניאל ישן+מרכז+ חדש גבעה צהובה מתנ"ס דקל ג' חפציבה
07:50 נווה דניאל ישן+מרכז+ חדש אורות עציון נווה דניאל מתיתיהו הכהן
07:40 שדה בועז גבעה צהובה מתנ"ס דקלים
07:40 מגדל עוז גבעה צהובה מתנ"ס פיטום הקטורת
07:40 דגן+תמר+אפרת זית +דקל+גפן+תאנה גבעה צהובה מתנ"ס זית כל התחנות כולל הדואר
07:40 ר.צורים כל התחנות גבעה צהובה מתנ"ס דקל
07:40 ר.צורים כל התחנות אורות עציון נווה דניאל נצח ירושלים
07:30 כרמי צור גבעה צהובה מתנ"ס+ תתמד בת עין גפו
07:30 כרמי צור לאורות עציון נווה דניאל טרמפיאדת כיכר האיתן
07:40 מרחבי דוד(בת עין ב') לתתמ"ד ולגבעה הצהובה
07:40 בת עין+כפר עציון גבעה צהובה +אורות עציון נווה דניאל
07:40 אלו"ש +גבעת החיש+תחנות אורות עציון נווה דניאל
07:40 מגדל עוז לגבעה הצהובה מתנס
07:40 אלו"ש -גבעת החיש+תחנות גבעה צהובה מתנ"ס
07:20 נוקדים+כ.אלדד+ שדה בר+תקוע מכולת אורות עציון נווה דניאל
07:30 נוקדים+כ.אלדד+ שדה בר+תקוע מכולת גבעה צהובה מתנס + תתמ"ד בת עין
07:15 מיצד+פ.קדם+איבי הנחל+מעלה עמוס אורות עציון+גבעה צהובה+תתמ"ד בת עין
07:40 איבי הנחל בלבד לאורות עציון נווה דניאל
07:30 אלעזר+ראש צורים+כ"ע+משואות לתתמ"ד בת עין
07:40 ג. החיש +אלוש לתתמ"ד בת עין
07:40 הר גילה גבעה צהובה מתנ"ס
07:40 גבעות אורות עציון נווה דניאל+לראשית
07:40 כפר אלדד+שדה בר לביס קדם בנוקדים
07:50 שדב בר לגנים בנוקדים
07:40 בת עין +לקבל מביתר+אפרת בתאנה ביס מעלה עמוס.
07:40 מיצד ביס מעלה עמוס
07:20 קדר דרום+קדר- מעלה אדומים
07:15 הר גילה תחנות סאלד, יהודה הלוי, חורב
07:30 הר גילה תחנות השלום +מנשה אלישר
07:30 הר גילה תחנות אריאל+גילה א
07:40 תקוע ד'+ב' אח"י תקוע

 


לחץ כאן לאתר המועצה
לחץ כאן לאתר התיירות
לחץ כאן לאתר הספרייה
לחץ כאן לאתר החברה למתנסים